קיימות ואיכות הסביבה

לא משאירים עקבות

אנו מכבדים את הטבע וחיי הבר ומשתדלים למזער עקבות. אנו מקפידים להשאיר את השטח כפי שקיבלנו אותו ולשמור עליו.

הפחתת פסולת ומיחזור

אנו משתדלים להפחית את כמות האשפה שאנחנו מייצרים. 

אנו עושים פחות שימוש באריזות מיותרות, ומפרידים פסולת על מנת למחזר מה שאפשר .

תמיכה בעסקים המקומיים 

אנו משתדלים לעבוד עם ספקים מקומיים ולהעסיק אנשים מוכשרים מהאיזור, על מנת לתמוך בקהילות המקומיות.