צוות גלואו והספקים שלנו ידריכו ויכווינו בכל ההיבטים התפעוליים עד שנתיים לפני הפתיחה ולכל משך ההרצה. בנוסף, נעניק סיוע טכני במהלך שלבי התכנון, התכנון והבנייה של פיתוח אתרי אירוח חדשים.

דילוג לתוכן